Zoentjesstress.

08-12-2023

"Allez, geef oma eens een zoen." Kendet? De feestdagen komen eraan en dat moet er gekust en geknuffeld worden. Nonkels en tantes die je enkel met Kerst ziet, eisen plots het knuffelrecht op. Perkamenten huiden moeten beroerd worden door kinderlipjes die eigenlijk liever niet de zure wijn-adem van vreemde mensen in hun gelaat krijgen. Handen horen te worden geschud terwijl sommige kinderen het net niet prettig vinden om anderen aan te raken. 

Vroeger ging het er zo aan toe en we deden braaf wat ons werd gezegd. Er was veel minder (geen?) sprake van grenzen aangeven en respecteren. Nu liggen de kerstkaarten anders. Kinderen mogen intussen gehoord worden. Gelukkig! Maar, luisteren we altijd wel? Wij als volwassenen geven duidelijk onze grenzen aan in geval van ongewenst lichamelijk contact. Waarom zouden onze kinderen dat niet mogen? Vinden we dat dan onbeleefd van ze? Staat nonkel Pierre een zoen geven of bij tante Christianne op de schoot gaan zitten gelijk aan voornaamheid en een goede opvoeding?

Het is heel krachtig van je kind als hij of zij een grens aangeeft. Je kind laat hier weerbaarheid zien en toont aan dat ie kan voelen wat goed en wat niet goed aanvoelt. Dat horen wij te respecteren, zelfs als jij het helemaal anders ziet. Doen we dat niet en gaan we hen forceren; dan leren we hen dat het helemaal oké om over je grens te laten gaan. En dat is het niet.

Uiteraard mogen we wel van onze kinderen beleefdheid verwachten en iemand begroeten hoort daar bij! Dat kan ook op alternatieve manieren:

  • mensen begroeten en aanspreken bij hun naam
  • een hand geven ipv een zoen
  • een vuistje of coole high five ipv een hand,...

Vertel op voorhand aan je kind wat je belangrijk vindt of welk gedrag je verwacht. Als dat niet strookt met de persoonlijkheid of behoefte van je kind; bedenk dan samen een manier van begroeten die comfortabel aanvoelt voor hem of haar.

Let wel, lichamelijk contact is niet onbelangrijk voor het welzijn voor je kind. Het geeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid. Maar, laat je kind kiezen met wie het deze lichamelijke beleving wil voelen, wanneer en voor hoelang.

We wensen je een vrolijk, verbindend Kerstfeest.