in ons kinderatelier

  • naschoolse opvang met huiswerkklas: huiswerkbegeleiding, remediëring, leren leren & NT2 aan kinderen
  • trainen van executieve functies

aap normaal Helpt lagere schoolkinderen met hun schoolwerk: van dagelijks werk tot extra taalondersteuning, van leren voor een toets tot oefenen voor een spreekbeurt. We staan zesdeklassers bij in het maken van een studiekeuze en helpen hen met leren leren. Ook anderstalige nieuwkomertjes kunnen bij aap normaal terecht om het Nederlands onder de knie te krijgen.

  • kindercoaching: emotie-regulatie & positief denken (weerbaarheid)
  • opvoedingsondersteuning

Opvoeden, het is niet simpel. Maar wist je dat opgroeien ook niet zo eenvoudig is. Emoties, prikkels, steeds veranderende omstandigheden,... ook kinderhoofdjes kunnen vollopen. Vaak volgt er dan gedrag dat minder fraai is. aap normaal Kan je kind helpen bij het inzicht in al die gevoelens en bij het leren hoe ermee om te gaan. Via een gesprek kunnen ook ouders tools ontvangen om op een verbindende, positieve manier om te gaan met de grote gevoelens van hun kind.

  • creatieve workshops
  • klasbezoek: workshops, muzische lessen & voorleessessies

Wist je dat niet elk kind gebaat is bij een drukke hobby-agenda of activiteiten in grote groep? Daarom organiseren wij workshops tot max. 8 deelnemertjes. We creëren, zingen, bewegen, ontdekken, experimenteren, koken en doen al eens gek. Bij ons heeft elk kind talent!