in ons kinderatelier

  • naschoolse opvang met huiswerkklas: huiswerkbegeleiding, remediëring, leren leren & NT2 aan kinderen
  • LEESles voor beginnende en moeilijke lezertjes

aap normaal Helpt lagere schoolkinderen met hun schoolwerk: van dagelijks werk tot extra taalondersteuning, van leren voor een toets tot oefenen voor een spreekbeurt. We staan zesdeklassers bij in het maken van een studiekeuze en helpen hen met leren leren. Ook anderstalige nieuwkomertjes kunnen bij aap normaal terecht om het Nederlands onder de knie te krijgen.

  • creatieve workshops
  • klasbezoek: workshops, muzische lessen & voorleessessies

Wist je dat niet elk kind gebaat is bij een drukke hobby-agenda of activiteiten in grote groep? Daarom organiseren wij workshops tot max. 8 deelnemertjes. We creëren, zingen, bewegen, ontdekken, experimenteren, koken en doen al eens gek. Bij ons heeft elk kind talent!