kindercoaching & gezinsondersteuning

praktische info

Wordt jouw kind uitgedaagd op vlak van leren of voelen? Twijfelt ie vaak aan zichzelf? Of gaat vriendjes maken moeizaam? Weet je kind niet zo goed hoe om te gaan met wat ie voelt? En, vind jij als ouder het soms moeilijk om alle ballen in de lucht te houden? Maak je je zorgen om je kind? Kom eens langs en praat erover.


Voor kinderen:

  • emotie-coaching bij kinderen: kinderen leren emoties benoemen (emotionele geletterdheid), ontdekken wat zij nodig hebben (benoemen van behoeften) en leren grote gevoelens te reguleren (beheersing).
  • hé, dit ben ik: kinderen leren zichzelf kennen en naar waarde schatten (de kracht van elk label)
  • hé, dit kan ik: kinderen komen in contact met hun talenten
  • hé, dit leer ik: trainen van executieve functies via spel

Voor ouders:

  • opvoedingsondersteuning: verbindend opvoeden & positieve communicatie met je kind (hoe ga ik om met mijn kind)
  • ondersteuning in de educatieve opvoeding: schoolkeuzes, testing, omgaan met diagnoses
  • help, ik ben ouder én hoogsensitief: mild voor jezelf & de sterktes van hoogsensitiviteit

Wanneer?

Voor kindercoaching en gezinsondersteuning maak je best een afspraak. Een coaching duurt zo'n 45 minuten + 5 minuten korte briefing.

Wie?

  • voor kinderen van 6 tot 12 jaar en voor hun ouders
  • door een kinder- & gezinscoach

Waar?

Ik ontvang jullie graag in onze praktijk.

In overleg met en mits toestemming van de school van je kind, kan de ondersteuning ook plaatsvinden op school. De tarieven blijven hetzelfde (binnen een straal van 5km; buiten deze cirkel wordt een kilometervergoeding aan 0,42ct/km toegevoegd).

Hoe?

Een coaching-traject begint met een vrijblijvend kennismakings-gesprek. Tijdens dit gesprek zoomen we in op wie we zijn: jullie als gezin, je kind als individu en ik als coach. Het is belangrijk dat we elkaar vertrouwen en dat het klikt. Na deze korte kennismaking krijgen jullie een vragenlijst mee als voorbereiding op het intakegesprek. 

In dat geval volgt het intakegesprek met de ouders; het kind is hierbij niet aanwezig. Zo kunnen jullie open en eerlijk praten over de situatie en kan ik gerichte vragen stellen over je kind en de moeilijkheden die jullie ervaren. Samen bekijken we welk doel we willen behalen, wat daarvoor nodig is en stippelen we het verdere coaching-traject uit. Na dit intakegesprek ontvangen jullie van mij een coachingsovereenkomst waarin het doel en het aantal afspraken staan vermeld, alsook een aantal afspraken rond privacy.

Tijdens de coachingsessies ga ik oplossingsgericht te werk. Via spelletjes en gesprekken op kindermaat ga ik met jouw hartendief op zoek naar wat ie nodig heeft om de situatie te veranderen en/of naar antwoorden op diens vragen. ik vertrek altijd  vanuit de kwaliteiten van een kind! Bij deze gesprekken zijn de ouders niet aanwezig; behalve natuurlijk bij gezinsondersteuning. Wel koppelen het kind en ik na elke sessie even terug naar de ouders. Een minimum van 3 sessies is aan te raden. Soms heeft een kind wat tijd nodig om open te bloeien. Uiteraard kan elk traject uitgebreid worden.

Een traject sluiten we af met een afrondingsgesprek: Hoe kan het nu verder? Is het doel bereikt? Wat hebben jullie geleerd en wat nemen jullie mee?*

* Soms kan het zijn, omwille van allerlei factoren, dat we het beoogde resultaat niet behalen. Ik verbind me er dan toe om samen met jullie te zoeken naar geschikte hulpverlening.

tarieven

Tarieven hanteerbaar vanaf 1 juni 2023.

kennismakingsgesprek

met ouders en kind

gratis

intakegesprek

met ouders (ong. 60 minuten) + voorbereiding op het begeleidingstraject

30,00€

coaching met kind

duur: 45 min.

40,00€

ondersteuning van ouders of het gezin

duur: 60 min.

50,00€

online/telefonisch instant advies of luistergesprek

vanaf 10 min.: 15,00€ - vanaf 30 min.: 30,00€

afrondingsgesprek

met ouders en kind
duur: ong. 30 min.

15,00€