Afspraak in wonderland: wegwijzer voor kinderen van gescheiden ouders

Oscar zijn ouders zijn net gescheiden. Hij heeft het hier lastig mee. Hij vindt zijn draai nog niet in de nieuwe situatie, en kan zijn gevoelens nog niet plaatsen. Wanneer hij 's avonds alleen op zijn nieuwe kamer in papa's huis zit, haalt hij een schoendoos vanonder zijn bed te voorschijn. Hij haalt er één voor één een voorwerp uit. Telkens speelt er een mooie herinnering in zijn hoofd, en al die herinneringen samen vormen één fijn verhaal. Een verhaal dat hem naar Wonderland brengt, de plaats waar Oscar met zijn mama heeft afgesproken.

Dit verhaal is de start van een boek dat over scheiden gaat en hoe je kind hierin te begeleiden. Het eerste deeltje is voor ouders en begeleidt hen op hun beurt in het er zijn voor hun kind tijdens deze moeilijke tijd. Het overgrote deel van het boek is vooral voor de kinderen zelf bedoeld. Ze kunnen het alleen doorbladeren of samen met hun ouders op zoek gaan naar een welbepaalde vraag. Je vindt af en toe een doe-opdrachtje en voorts tips, ervaringen en boekenwijzers rond het thema.

'Afspraak in wonderland' is een warm en zorgzaam boek.

20,80 €