in onze kinderpraktijk

  • naschoolse opvang met huiswerkklas: huiswerkbegeleiding, remediëring, leren leren & NT2 aan kinderen
  • leesclub voor beginnende en moeilijke lezertjes

aap normaal Helpt lagere schoolkinderen met hun schoolwerk: van dagelijks werk tot extra taalondersteuning, van leren voor een toets tot oefenen voor een spreekbeurt. We staan zesdeklassers bij in het maken van een studiekeuze en helpen hen met leren leren. Ook anderstalige nieuwkomertjes kunnen bij aap normaal terecht om het Nederlands onder de knie te krijgen.

  • kindercoaching & gezinsondersteuning
  • workshops & lezingen voor opvoeders

Via speel- en gesprekstechnieken op kindermaat ga ik met kinderen op zoek naar hun emoties en leren ze deze te reguleren. We werken aan zelfvertrouwen en rust en gaan voluit voor de talenten van het kind! Maar we zijn er ook voor ouders met zorgen en vragen over de opvoeding of het gedrag van hun kind. We helpen kinderen en ouders omgaan met diagnoses en zoeken mee naar hulpmiddelen op maat. Samen ontdekken we de mooie gevolgen van een verbindende opvoeding!

  • creatieve workshops
  • klasbezoek: workshops, muzische lessen & voorleessessies

Wist je dat niet elk kind gebaat is bij een drukke hobby-agenda of activiteiten in grote groep? Daarom organiseren wij workshops tot max. 8 deelnemertjes. We creëren, zingen, bewegen, ontdekken, experimenteren, koken en doen al eens gek. Bij ons heeft elk kind talent!