hebbedingen voor meer comfort

Merk je vaak onrust bij je kind? Heb je een nagelbijtertje in huis of is stilzitten voor je kind een hele opgave? Heeft je kind nood aan structuur en duidelijkheid?

De Wiebelwinkel van aap normaal biedt producten aan die kunnen zorgen voor meer rust en meer structuur; kortom voor meer comfort.